Homepage van de Stichting VRIJ

 

<= (klik op foto voor de Homepage)

 

Website design by Office2K     

Nieuws
Activiteiten
Publicaties
Contact
Doelstellingen
ANBI-status

Doelstellingen Stichting Vrij

 

Volgens de statuten kent Stichting Vrij twee doelstellingen:

1.      Het behartigen van de belangen van hen die op enigerlei wijze in aanraking zijn of zijn geweest met Justitie. Dit komt neer op het bezoeken van gedetineerden door de vrijwillig(ster)s, hulpverlening door stafleden in Huizen van Bewaring of  Gevangenissen en daarbuiten aan ex-gedetineerden. Hierbij denken wij aan het bieden van praktische hulp bij huisvesting, financiŽn, werk en studie, het geven van voorlichting en informatie.

2.      Het op gang brengen van en meewerken aan processen in de samenleving die de verbetering van de hulpverlening aan en de positie van gedetineerden en ex-gedetineerden voor ogen staan. Hierbij valt te denken aan het in stand houden en verbeteren van de rechtspositie van gedetineerden, het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering binnen de samenleving, c.q. het bestrijden van vooroordelen, door het geven van uitgebreide informatie en voorlichting. Ook het signaleren van onrechtvaardigheden en het voeren van acties tegen misstanden in de penitentiaire inrichtingen behoort tot de taken van Stichting Vrij

 

Stichting Vrij tracht dit doel te verwezenlijken door:

1.      Het openstellen van ons kantoor. Ex-gedetineerden en gedetineerden kunnen altijd bij ons terecht met allerlei vragen tijdens kantooruren. Dit kan telefonisch, maar ook door middel van een bezoek aan ons pand.

2.      Het inschakelen van vrijwilligers bij de directe hulpverlening. Dit komt neer op het bezoeken van gedetineerden, het doen van klussen en het bijstaan in allerlei praktische en schriftelijke procedures, zowel in het gevangeniswezen als daarbuiten.

3.      Het aanwijzen van lacunes met betrekking tot de problematiek van gedetineerden en ex-gedetineerden, alsmede het naar vermogen van de Stichting invullen van de leemtes.

4.       Het onderhouden van contacten met diverse instellingen en groeperingen die werkzaam zijn op het gebied van strafrechtspleging.

5.      Het geven van voorlichting en informatie aan belangstellende derden.


 


Huidige pagina: Homepage-Doelstellingen

Vorig: Contact Volgend: ANBI-status